Sharanaru 2018-09-08T06:30:39+00:00

Sharanaru

jagatika-lingayat-mahasabha-alamaprabhu

Allamaprabhu

Akkamahadevi

jagatika-lingayat-mahasabha-channabasavana

Channabasavanna

jagatika-lingayat-mahasabha-yediyur-siddaling

Yediyuru Siddhalingeshwara

jagatika-lingayat-mahasabha-Akka-Nagamma

Akka Nagamma

jagatika-lingayat-mahasabha-ambigara-chowdayya

Ambigara Chowdayya

jagatika-lingayat-mahasabha-Hemaredyy-Malamma

Hemareddy Malamma

jagatika-lingayat-mahasabha-siddharameshwara

Siddhameshwara

Nelambike

jagatika-lingayat-mahasabha-samagara-haralaya

Samagara Haralayya

Satayakka

jagatika-lingayat-mahasabha-moligeya-marayya

Moligeya Marayya

jagatika-lingayat-mahasabha-Aaydakki-Maraiah-Lakkamma

Aaydakki Maraiah Lakkamma

jagatika-lingayat-mahasabha-dr-pg-halakatti

Dr. P.G Halakatti

jagatika-lingayat-mahasabha-hardekar-manjappajpg

Hardekar Manjappa

jagatika-lingayat-mahasabha-M-M-Kalburgi

Dr. M.M Kalburgi